EVI - Energie voor Iedereen

10-04-2019
3420 keer bekeken

De pilots bieden experimenteerruimte om met vraagstukken op het gebied van governance (hoe organiseren?), financial enginering en toe te passen wet- en regelgeving aan de slag te gaan. De kennis en ervaring die lokaal wordt opgedaan wordt binnen het programma ontsloten voor alle bewoners van Brabant.

Doe inspiratie op bij de 15 pilots:

De Brabantse provinciale pilot ‘Energie voor Iedereen’ (EVI-pilot) heeft met vier gemeenten, te weten Bernheze, Breda, Den Bosch en Tilburg, nieuwe manieren onderzocht naar het verduurzamen van woningen van huishoudens met een smalle beurs.

Pilot Energie voor Iedereen (EVI)

Om gericht te leren hoe je kunt werken aan een haalbare en betaalbare energietransitie voor iedereen, is de Brabantse provinciale pilot ‘Energie voor Iedereen’ (EVI-pilot) gestart samen met vier gemeenten, te weten Bernheze, Breda, Den Bosch en Tilburg. Hierin zijn nieuwe manieren onderzocht voor het verduurzamen van woningen van huishoudens met een smalle beurs.

Er is gekeken om hoeveel huishoudens het gaat, naar de verschillende woonposities, waar zij zich bevinden en hoe zij het beste benaderd en betrokken kunnen worden. Wat beweegt hen? Waar liggen kansen en mogelijkheden om hen te betrekken bij de energietransitie? Maar ook, welke knelpunten moeten opgelost zijn voordat deze huishoudens mee kunnen doen? Ook is er aandacht besteed aan het financieringsvraagstuk als belangrijke randvoorwaarde en zijn er verschillende tools ontwikkeld voor gemeenten en woningcorporaties om beter aan te sluiten op de leefwereld van de bewoners en de verschillende domeinen en perspectieven binnen de projectgroep.

Met de EVI-pilot werken we samen aan een energietransitie waaraan iedereen mee kan doen en zijn of haar woning kan verduurzamen tot een goed geïsoleerde, gezonde en comfortabele woning.

De lessen van de vier gemeenten staan vastgelegd in een online magazine.

 

Niet iedereen kan meedoen

(Zie ook de downloadbare interactieve versie onderaan deze pagina)

Voor wie is EVI bedoeld?
Gemeenten met hun partners en woningbouwcorporaties, kunnen de leerlessen gebruiken om hun beleid en werkzaamheden effectiever uit te voeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de integrale wijkaanpakken, het opstellen van de Regionale Energie Strategieën, de Transitievisies Warmte, de Wijkuitvoeringsplannen en de onderhoudsprojecten van woningcorporaties.

 

Webinar: het EVI-magazine en de laatste leerlessen (juni 2021)

We willen eind mei, begin juni 2021 een Webinar organiseren om het magazine en de belangrijkste leerlessen met geïnteresseerden te delen. We kiezen hierbij voor een praktische insteek. De datum zullen we op deze pagina en op de nieuwspagina van de Energiewerkplaats Brabant laten weten.

 

Webinar: werken met data over haalbaarheid en betaalbaarheid per gemeente  

We hebben van elke gemeente data beschikbaar waarin tot op wijkniveau staat weergegeven hoe de situatie qua haalbaarheid en betaalbaarheid in die wijk is. Wil je meer weten hoe je de dataset kunt interpreteren en toe kunt passen binnen de gemeentelijke beleidspraktijk, zoals bij het opstellen van de Transitievisie Warmte, de (keuze van de eerste wijken voor de) Wijkuitvoeringsplannen, of bij het doelgroepgericht vormgeven van beleid? Houd dan deze pagina en/of de nieuwsberichten van de Energiewerkplaats Brabant goed in de gaten. Nadere informatie over een Webinar die we hierover willen organiseren volgt binnenkort.

 

Op de hoogte blijven?

Wil je actief op de hoogte gehouden worden over de Webinars en andere informatie? Log dan in op de Energiewerkplaats Brabant, en druk op de knop ‘volgen’ rechts bovenin de pagina.

 

Projectteam EVI

De EVI-pilot is een co-productie tussen het programma Energie en  Samenleving van de Provincie Noord-Brabant, de pilotgemeenten Bernheze, Breda, Den Bosch en Tilburg, stichting ZET (begeleiding pilotprojecten met social design aanpak) en het PON & Telos (monitoring gemeentelijke en overkoepelende leerlessen).

De pilot is onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst Sociale Innovatie Energietransitie, waarin Enpuls en provincie samenwerken.

 

Zelf aan de slag en behoefte aan contact, nadere informatie en inspiratie?

In hoofdstuk 11 van het magazine staan alle contactpersonen van de pilotgemeenten met hun gegevens. Zij zijn aan de slag gegaan met EVI-projecten in hun gemeente. Schroom niet om contact met hun op te nemen voor nader informatie en inspiratie.

Vanuit de provincie zijn de projectleiders Karlijn Fidder (Sociale Innovatie Energie, kfidder@brabant.nl) en Jan-Willem van Herpen (Samenleving, JvHerpen@brabant.nl) betrokken. 

 

Gerelateerde nieuwsberichten en documenten

  1. De belangrijkste leerlessen van EVI
  2. whitepaper van TNO.
  3. Link naar landelijke (burger) netwerken omtrent dit thema: De Participatiecoalitie en #Krachtproef.
  4.  Energie voor iedereen_SLIM magazine 2019.pdf
  5.  Het basisverhaal.pdf
  6.  Informatie Energie Voor Iedereen.pdf
  7. Praatplaat EVI sociaal en energie (zie onder foto's bij toegevoegde bestanden)

 

Afbeeldingen

Twitter


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen