Programma Sociale Innovatie Energietransitie

Het Programma Sociale Innovatie Energietransitie is opgezet door de provincie Noord-Brabant en Enpuls. Het doel is om zoveel mogelijk inwoners, bedrijven en gemeenten te betrekken bij de energietransitie. Om dit te bereiken zijn verschillende pilots opgezet om kennis en ervaring op te doen. Bewoners, buurten en bedrijven werken samen aan thema’s als energiebesparing, duurzame stroom, warmteopwek en distributie. Hierbij komen governance (hoe organiseren?) vraagstukken, financial enginering en toe te passen wet- en regelgeving aan de orde. In de pilots kunnen deelnemers met deze vraagstukken experimenteren. De lokaal opgedane kennis en ervaring wordt in Brabant verspreid via energiecafé’s, workshops, opleidingen en deze website.

De pilots worden geselecteerd aan de hand van onderstaande criteria:

  1. zich richten op besparing en opwekking van duurzame energie in en voor de gebouwde omgeving;

  2. een (sociaal) innovatieve aanpak kennen;

  3. het belang van de eindgebruikers van energie, de inwoners en bedrijven van Brabant, voorop stellen;

  4. zich richten op waar mogelijk inclusief organiseren (niemand uitsluiten)

  5. deskundige (tijdelijke) ondersteuning nodig hebben;

  6. kansrijk zijn om in de nabije toekomst zelf organiserend te zijn en dus betrokkenheid hebben van lokale actoren en instituties zoals gemeenten, waterschappen, woningbouwcorporatie, of brancheverenigingen, die gecommitteerd zijn aan de (eigen) doelstelling van het project;

  7. tot in de haarvaten van de samenleving georganiseerd zijn;

  8. gericht zijn op doen en voor elkaar krijgen;

  9. opschaalbaar zijn naar andere gebieden in Brabant.

 


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren. Hoe doen we dat precies?

 
Cookie settings