Actieplannen energieneutrale dorpen Drimmelen

In de actieplannen Energieneutrale dorpen Drimmelen, waar de Raad om heeft gevraagd, gaan we samen met de inwoners onderzoeken in hoeverre het realistisch is om als dorpskern energieneutraal te worden (= lokaal opwekken wat je verbruikt), en wat daarvoor nodig is. Daarnaast gaan we onderzoeken in hoeverre het realistisch is om de landelijke doelstelling uit het Klimaatakkoord van 95% CO2-reductie in 2050, tien jaar naar voren te trekken, en als gemeente Drimmelen in 2040 al 95% CO2-reductie te hebben bereikt.  


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen