Buurttransitie voor de kernen van Halderberge

Samen met alle betrokkenen in  de gemeente Halderberge gaan we werken aan een energieneutrale toekomst voor de verschillende kernen met het volgende credo: Voor en door Halderberge.

Daarnaast gaan we onderzoeken in hoeverre het realistisch is om de landelijke doelstelling uit het Klimaatakkoord van 95% CO2-reductie in 2050, tien jaar naar voren te trekken, en als gemeente Halderberge in 2040 al 95% CO2-reductie te hebben bereikt.  


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen