Transitievisies Warmte

Onder deze pagina hangen de afzondelijke gemeentelijke visies waarbij scenarios worden uitgewerkt voor de opwek en distributie van warmte naar gebouwen binnen de gemeente, zodat er van het aardgasnet afgekoppeld kan worden.


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen