TVW Reusel-De Mierden

Hier werken we aan het opstellen van de transitievisie warmte voor de gemeente Reusel-De Mierden. We werken scenario's uit voor de opwek en distributie van warmte naar gebouwen binnen de gemeente, zodat uiteindelijk het afkoppelen van het gas een feit is. Tevens wordt er gekeken naar de Total Cost of Ownership (TCO) voor inwoners, waarbij wordt getracht de sociaal zwakkeren te ontzien om energiearmoede te voorkomen. De transitievisie warmte legt de basis voor de wijkuitvoeringsplannen.

De transitievisie is één van de stappen waarmee we de ambities uit het Klimaatakkoord willen bereiken.


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen