3.2 A.011 Positionpaper IPO, VNG en de Unie van Waterschappen 'Decentrale overheden zien mogelijkheden om SDE++ wetsvoorstel te optimaliseren'

1. Bron

https://vng.nl/sites/default/files/2020-04/20200430_position-paper-decentrale-overheden-zien-mogelijkheden-om-sde-wetsvoorstel-te-optimaliseren.pdf

 

2. Relevante bepaling

Focus op grootschalige zonneweiden en wind leidt tot afnemend draagvlak voor energietransitie

 Zoals verwacht loopt het subsidiepercentage voor zon- en windprojecten terug. Onze zorg is dat dit met name ten koste gaat van de kleinschalige projecten. Voor deze projecten wordt het lastiger een gunstige businesscase te maken. Onze ervaring is dat er juist voor deze kleinschalige projecten veel draagvlak bestaat onder bewoners. De 30 RES’en bevatten veel kleinschalige (lokale) projecten, waarvan nu onduidelijk is of deze nog haalbaar zijn. Dat komt het draagvlak van de energietransitie niet ten goede.

Ter illustratie, regio’s overwegen nu om hogere windturbines te plaatsen vanwege het lagere subsidiepercentage. Grotere windmolens zijn kosteneffectiever, maar de opties voor ruimtelijke inpassing zijn beperkter. In onze ogen zou SDE++ ook kansen moeten bieden voor kleinschalige projecten met veel lokaal draagvlak.

 Suggesties voor oplossingsrichtingen:

- Creëer uitzonderingsmogelijkheden voor projecten met aantoonbaar veel lokaal draagvlak of voor projecten die met hun opbrengsten bijdragen aan fonds dat ten goede komt aan de omgeving – zoals een natuurfonds.”

3. Algemeen

-

 


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen