Submenu

Brabant geeft energie aan nieuwe projecten

Remy van Beek 10-02-2023 707 keer bekeken 0 reacties

Goed nieuws! De subsidieregeling ‘Brabant geeft Energie’ wordt verlengd tot 1 november 2023. Daarmee kunnen projecten die de Brabantse energietransitie versnellen, een provinciale subsidie ontvangen. De provincie is nog steeds op zoek naar projecten ‘van onderop’.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moeten de projecten innovatief, schaalbaar, deelbaar en enthousiasmerend voor Brabanders zijn en moeten er meerdere partijen actief betrokken zijn. Reguliere verduurzamingsmaatregelen zoals, dak-, vloer-, gevel- en spouwmuurisolatie en zonnepanelen komen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.

Deze projecten hebben subsidie ontvangen

Tot nu toe hebben onder andere de volgende projecten subsidie gekregen om de energietransitie in Brabant te versnellen:

  • Earthline Eindhoven die de Brabantse bodem transformeert tot biobased bouwmaterialen door vervuilde grond te upcyclen;
  • Stichting Automotive Technologies die een innovatieve koeltechnologie ontwikkelt genaamd: het Battery Cell Cooling (BCC) systeem;
  • Kopersvereniging meer&deel die de warmte- en koude-oplossing van het HoCoSto-systeem toepast op nieuwbouw van 40 kleinere woningen;
  • The Crown Chemicals BV die onderzoek doet naar een nieuw productieproces voor het CO2-vrij produceren van turqoise waterstof;
  • Novesco BV die onderzoek doet naar het plaatsen van een slimme batterij bij Bastion;
  • Future BV die een prototype ontwikkelt van een zelfvoorzienend, afneembaar koelaggregaat voor koelcontainers ten behoeve van duurzaam koeltransport over de weg;
  • De Kracht van Nieuw Business Oss die een logistieke hub realiseert bij Top Movers Harrie van Erp;
  • Perfectkeur BV die mensen wijst op de kansen die zich voordoen voor verduurzaming op het moment dat een verhuizing plaatsvindt.

Openstelling subsidieregeling

De subsidie loopt tot en met 1 november 2023. Het bedrag dat in totaal beschikbaar is voor deze subsidie is € 200.000. De provincie draagt maximaal 50% van de kosten van een project, met een maximum bijdrage tot € 25.000. De subsidie wordt alleen toegekend als er geen sprake is van een andere subsidie vanuit een provinciale subsidieregeling. Zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke personen kunnen aanvragen indienen bij het subsidiebureau van de provincie.

Meer informatie

Meer informatie over deze subsidie vind je bij het Online subsidieloket van de provincie Noord-Brabant. Voordat je een aanvraag indient, is het belangrijk dat je de stichting Brabant geeft Energie raadpleegt voor een inschatting van de kansen en risico’s van het project en het opstellen van het projectplan.

Voor rechtstreeks contact met de stichting Brabant geeft Energie kun je contact opnemen met Minke van Boekel (minke@brabantgeeftenergie.nl). 
 
Ken je nog een initiatief waar je als Brabander trots op bent dat wel wat publiciteit kan gebruiken? Laat het dan ook weten, dan delen wij het graag.

0  reacties

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen