Werkgroep Samenwerkende Coöperaties

Wie zijn wij?
Op dit moment bestaan er 4 regionale netwerken van energiecoöperaties in Brabant. Zij staan elk weer in contact met de lokale energiecoöperaties in hun regio. In totaal gaat het om 40+ energiecoöperaties die actief zijn op het gebied van de energietransitie. Sommigen bestaan al jaren, anderen zijn relatief nieuw, sommigen zijn actief met grootschalige opwek, anderen met energieloketten of energiecoaches.

Wie willen we bereiken?
Alle energiecoöperaties in de provincie Noord-Brabant, onafhankelijk van de activiteiten waar ze mee bezig zijn. 

Wat is ons doel?

De Werkgroep Samenwerkende Coöperaties coördineert, organiseert en begeleidt de communicatie activiteiten van de LEC’s in brabant op provinciaal niveau. Denk hierbij aan:

 • Opbouwen van een Toolbox rondom communicatie (tips, adviezen, formats, uitgangspunten, enz.) 
 • Opbouwen van database van relevante sprekers, instituten, enz.
 • Gebruik maken van dezelfde bronnen
 • Geven van handvatten voor een juiste profilering naar bewoners, gemeenten en provincie
 • Vergroten van kennis bij de energiecoöperaties

Wat moet het resultaat zijn?

 • Kennis en ervaring delen en op die manier van elkaar leren
 • Professionalisering op gebied van communicatie bij lokale energiecoöperaties 
 • Eenduidige positionering van energiecoöperaties naar gemeentelijke en provinciale overheden
 • Een heldere positionering van energiecoöperaties naar de burgers 
 • Bewoners kennen de lokale energiecoöperatie en weten wat die voor hen kan betekenen 
 • Betere en intensievere onderlinge samenwerking op gebied van communicatie
 • Burgerparticipatie bevorderen

Meld je hier aan voor de werkgroep Samenwerkende Coöperaties

Over Energiewerkplaats Brabant

De energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 Volg ons op LinkedIn
 Inschrijven nieuwsbrief

 
Cookie-instellingen