2.1 Regio Noordoost-Brabant

1. Bron

Zie https://energiewerkplaatsbrabant.nl/res/res+noordoost+brabant/definitief+concept+res+nob/default.aspx#folder=1599293

2. Relevante bepaling:

“6.2 Participatie 50% lokaal eigendom

Partijen in de RES Noordoost-Brabant delen de afspraak uit het Klimaatakkoord om bij wind en grootschalige zonprojecten (>15 kWp) en minimaal 50% lokaal eigendom na te streven. Eigendom gaat verder dan de mogelijkheid tot financiële participatie die we nu veelal tegenkomen. Met eigendom wordt zeggenschap aan financiële participatie gekoppeld. Hierdoor ben je als bewoner nauw betrokken bij het betreffende project. Dat betekent dat wanneer we streven naar 50% lokaal eigendom, we naast financiële participatie ook streven naar vroegtijdig zeggenschap vanaf de planfase (procesparticipatie) en zeggenschap tijdens de exploitatie (over met name de geldstromen). Daarmee sturen we op intensievere samenwerkingen tussen omwonenden/omgeving en ontwikkelaars. Uitgangspunt is dat de lusten en lasten van de energietransitie evenredig verdeeld worden. En ook dat het zeggenschap niet alleen ligt bij degenen die voldoende financiële middelen hebben. De haalbaarheid wordt verder uitgewerkt in de RES 1.0.”

Participatie 50%

Het juridisch kader waarbinnen gelijkwaardigheid in projectontwikkeling in de planvorming/vergunning verlening kan worden geborgd moet nog worden uitgewerkt. Evenals een uitwerking van de financierbaarheid van alle projectfasen om te komen tot de bedoelde gelijkwaardige samenwerking tussen marktpartijen en de omgeving.”

3. Algemeen

Deze concept RES is van februari 2020. Het streven naar 50% lokaal eigendom wordt verder uitgewerkt in zal waarschijnlijk in de RES 1.0 terug komen. 

4. Aanbevelingen voor verdere kennisname

-

 

 


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen