3.2 Opinies, blogs en brochures

In deze paragraaf 3.2 worden factsheet, opinies, blog, brochures, presentaties en andere soorten documenten vermeld  van belangenorganisaties, adviseurs en anderen inzake de vraag op welke wijze een gemeente met het streven naar 50% lokaal eigendom om kan of moet gaan.

3.2 A.001 Factsheet Participatiecoalitie; 50% eigendom van de lokale omgeving

3.2 A.002 Q&A Participatiecoalitie 50% lokaal eigendom

3.2 A.003 Q&A over afspraken participatie en lokaal eigendom in Klimaatakkoord NVDE e.a.

3.2 A.004 Handreiking EnergieSamen en NMF 'Hoe organiseer je als lokale overheid een succesvol proces met draagvlak en lokaal eigendom (2de druk)?

3.2 A.005 Blog Stibbe Planologische medewerking

3.2 A.006 J. Niels "Van inspraakverordening naar participatieverordening op decentraal niveau

3.2 A.007 Blog Pels Rijcken 'Beleidsmatige verplichtingen tot inspanningen gericht op vergroten draagvlak en verzorgen participatie, een voorschot op de Omgevingswet'

3.2 A.008 A. van den Bergh 'Het belang van participatiebeleid'

3.2 A.008 Blog Binnenlands Bestuur T. van der Schoot 'OVER PARTICIPATIE IN EEN VROEG STADIUM

3.2 A.009 ENVIR Advocaten ‘Juridisering van draagvlak en participatie’

3.2 A.010  Participatiewaaier

3.2 A.011 Positionpaper IPO, VNG en de Unie van Waterschappen 'Decentrale overheden zien mogelijkheden om SDE++ wetsvoorstel te optimaliseren'

3.2 A.012 M. Boeve & F. Groothuijse ‘Burgerparticipatie onder de Omgevingswet: niet omdat het moet, maar omdat het kan?! - De juridische waarborging van burgerparticipatie in de Omgevingswet.

3.2 A.013 Energie Samen ‘Lokaal Eigendom in Beleid’

3.2 A.014 Verslag Juridische Open Tafelsessie ‘Juridische perspectieven voor het borgen van 50% lokaal eigendom bij productie van wind- en zonne-energie op land’, 7 juli 2020

3.2 A.015 “Bevoegdheden overheden bij procesparticipatie en financiële participatie; Oplegger & factsheet” Nationaal Programma RES

3.2 A.016 ‘Handreiking Beleidskader Hernieuwbaar Op Land, Vertrekpunten, overwegingen en voorkeursroute, RenewabLAW november 2020


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen