2.3 West-Brabant

1. Bron

Zie https://energieregiowb.nl/app/uploads//sites/3/2020/04/Concept-RES-West-Brabant-15042020.pdf

2. Relevante bepaling:

“RES in vogelvlucht

We streven naar 50% of meer lokaal eigendom van nieuwe zon- en windprojecten. We beogen de financiële opbrengsten voor het grootste deel te benutten voor versnelling en bekostiging van de lokale energietransitie, zoals het isoleren van woningen en andere gebouwen en het verminderen van energie-armoede. In een eerste inschatting gaat het om €10 tot €30 miljoen, over een periode van 15 jaar.”

Paragraaf 3

We willen iedereen de kans bieden om te profiteren van de wind- en zonne-energie die we in onze regio opwekken. We streven daarom naar 50% of meer lokaal eigendom van de nieuwe zonne- en windparken*. Dat sluit aan bij het Klimaatakkoord. Lokaal eigenaarschap levert geld op voor de regio - bijvoorbeeld voor andere maatregelen in de energietransitie, zoals isolatie - en kan ook leiden tot een grotere betrokkenheid van mensen bij lokale projecten en grotere gemeenschapszin.

* Bij projecten die in de pijplijn zitten, kunnen er al afspraken (in de maak) zijn waardoor 50% lokaal eigendom niet haalbaar is. “

3. Algemeen

Deze concept RES is opgesteld in een participatief proces met maatschappelijke partners, bedrijven en betrokken inwoners. De keuzes en aanpak sluiten aan bij de voorkeuren die stakeholders en inwoners hebben uitgesproken. Deze concept-RES is in het voorjaar van 2020 ter besluitvorming voorgelegd. De RES 1.0 volgt na onder andere afstemming met het Rijk. De energiestrategie wordt elke twee jaar geactualiseerd

4. Aanbevelingen voor verdere kennisname

-

 

 


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen