1.1 A.001 Gemeente Laarbeek: ‘Wet voorkeursrecht gemeenten bij kleinschalige windparken’

1.1 A.001 Gemeente Laarbeek: ‘Wet voorkeursrecht gemeenten bij kleinschalig windpark’

1. Bron

BEKENDMAKING

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-17900.html

RAADSINFORMATIEBRIEF

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=laarbeek&id=4e3da7e8-88ea-4b83-bfaa-6dd3e614cbc7

2. Relevante bepaling:

RAADSINFORMATIEBRIEF

“Voorkeursrecht om de regie op ontwikkelingen in de energietransitie te houden

Ons energiesysteem gaat veranderen. In plaats van fossiele energie, bijvoorbeeld uit steenkool of aardgas, gaan we steeds duurzamere energie opwekken met onder andere windmolens en zonnepanelen. Daarom wordt ook in onze regio, via de Regionale Energie Strategie (RES), nagedacht over (lokale) opwek van hernieuwbare energie. In de regio wordt onderzocht wat mogelijke locaties voor wind- en zonneparken zijn. Het Laarbeekse buitengebied biedt mogelijkheden voor het realiseren van een windpark. Met name het gebied ten noorden van het Mariahoutse bos is kansrijk. Daarom wordt dit gebied in de regio beschouwd als zoekgebied. Dit komt ook in de RES te staan, die binnenkort openbaar wordt. Het is overigens nog niet gezegd dat er een windpark komt, maar áls die er komt, dan willen we dat als gemeente alleen onder onze voorwaarden. Die voorwaarden zijn: het betrekken van de lokale omgeving in het proces, zorgvuldige ruimtelijke inpassing, het creëren van maatschappelijke meerwaarde, en de mogelijkheid tot financiële participatie van inwoners en/of de lokale besteding van een deel van de opbrengsten. Het vestigen van voorkeursrecht is een manier om daarop te kunnen sturen.”

3. Algemeen

-

4. Aanbevelingen voor verdere kennisname

https://www.laarbeek.nl/nieuws/voorkeursrecht-voor-mogelijke-ontwikkeling-kleinschalig-windpark

https://www.laarbeek.nl/zonneparken-en-windpark

https://envir-advocaten.com/nl/nieuws/juridisering-van-draagvlak-en-participatie/

https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/nieuws/voorkeursrecht-geeft-laarbeek-grip-op-windmolens.12708649.lynkx

 

 


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen