3.3. A.001 Advies Pels Rijcken inzake Advies regel in Omgevingsverordening voor draagvlak windparken Provincie Groningen

3.3. A.001 Advies Pels Rijcken inzake Advies regel in Omgevingsverordening voor draagvlak windparken Provincie Groningen

1. Bron

Zie 

https://www.provinciegroningen.nl/uploads/tx_bwibabs/4f6ae5a9-90e1-4337-9182-26083efb7ab6/4f6ae5a9-90e1-4337-9182-26083efb7ab6:9a117ff6-1504-4ff0-8b3e-10e249de0f22/Bijlage%20-%20Juridisch%20advies%20Pels%20%20Rijcken%20%20Droogleever%20Fortijn_redacted.pdf

2. Relevante bepaling:

Samenvatting

• Het is niet mogelijk om in de Omgevingsverordening een regel op te nemen die ertoe strekt dat gemeenten slechts een bestemmingsplan voor een windpark kunnen vaststellen als wordt voldaan aan een minimumeis voor de mate van draagvlak. Een dergelijke regel is namelijk niet ruimtelijk relevant.

• Er zijn wel andere manieren om te sturen op het verkrijgen van een zo groot mogelijke mate van draagvlak voor een windpark. Twee potentiële opties:

O Het opnemen van een regel in de Omgevingsverordening die ertoe strekt dat voorafgaand aan de vaststelling van een bestemmingsplan voor een windpark een participatietraject moet zijn doorlopen en dat in het bestemmingsplan moet worden beschreven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen daarbij zijn betrokken en wat de resultaten zijn van het uitgevoerde participatietraject.

O Het benadrukken van het belang van het creëren van draagvlak door initiatiefnemers in de Omgevingsvisie. Gemeenten zijn hier weliswaar niet aan gebonden, maar zullen hier wel rekening mee moeten houden”

3. Algemeen

-


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen