3.2 A.001 Factsheet Participatiecoalitie

1. Bron

Zie https://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-content/uploads/2019/11/Participatiecoalitie-50-eigendom-van-de-lokale-omgeving-oktober-2019.pdf

2. Relevante bepaling:

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat voor grootschalige opwek van hernieuwbare elektriciteit op land gestreefd wordt naar 50% eigendom van de lokale omgeving. Wat moet je over deze doelstelling in ieder geval weten? Wat is 50% lokaal eigendom, wat is de omgeving en hoe bereik je dit?

3. Algemeen

Deze factsheet is van najaar 2019 en opgesteld door de zgn. participatiecoalitie. Die coalitie bestaat uit Energie Samen (de branchevereniging van (lokale) energie coöperaties), Buurkracht (een maatschappelijk initiatief ontstaan vanuit Enexis Groep en sinds december 2019 een zelfstandige stichting), HIER (een stichting in Nederland die zich volledig toespitst op het onderwerp klimaatverandering), LSA (een netwerk van bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer, bewonersbedrijven en coöperaties) en de Natuur en Mileufederaties (er zijn 12 provinciae Natuur- en Milieufederaties met in totaal ruim 1.000 aangesloten groepen). 

4. Aanbevelingen voor verdere kennisname

Naast deze factsheet heeft de Participatiecoalitie ook een Q&A opgesteld. Zie https://www.natuurenmilieufederaties.nl/wp-content/uploads/2019/11/QA-50-eigendom.pdf

 


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen