3.6 A.007 Concept RES Fruitdelta Rivierenland

1. Bron

https://www.resrivierenland.nl/wp-content/uploads/Concept-RES-20200331.pdf

2. Relevante bepaling:

“Een cruciaal thema in de communicatie is het betrekken van inwoners in de nieuwe duurzame energieprojecten (de projectparticipatie). Draagvlak voor projecten neemt toe als de opbrengsten van zon- en windprojecten ook bij de inwoners terechtkomen en niet volledig bij een kleine groep investeerders. Er zijn verschillende vormen voor deze projectparticipatie. Enkele gemeenten hanteren als vertrekpunt voor wind- en zonneprojecten al dat er minimaal 50% ‘lokaal eigenaarschap’ is vanaf de ontwikkelfase. Dit beleid willen we voor toekomstige projecten graag doortrekken.”

3. Algemeen

-

4. Aanbevelingen voor verdere kennisname


Over Energiewerkplaats Brabant

De Energiewerkplaats is een platform voor professionals betrokken bij de energietransitie in Noord-Brabant. Niet alleen op provinciaal niveau, maar ook op regionaal en lokaal niveau. Een platform om samen te werken, elkaar te vinden en van elkaar te leren.

 

 

 
Cookie-instellingen